0
เสวนากับแม่บ้านและบอกให้เขาทราบดีว่าคุณจะถูกใจโต๊ะใกล้ชิดในช่วงเวลาเย็น ขอบพระคุณเขาสำหรับการฟังคุณรวมทั้งให้ทิปสำหรับเวลาของเขา การค้นหาห้องอาหาร "ช้าๆ" เมื่อเดินทาง สถานประกอบการกลุ่มนี้รวมการกินอาหารกับความตั้งใจจริงที่จะปลูกอาหารที่ปลูกลงในเขตแดน

Comments