Công ty tổ chức sự kiện TPHCM

http://achauevent.bravesites.com/entries/general/%C3%A1-ch%C3%A2u-event-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-c%C3%B4ng-ty-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-%C3%A1-ch%C3%A2u

– đơn vị sự kiện trọn gói: tư vấn phương án, lên kịch bản, báo giá, giấy tờ, bản vẽ, các tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người dòng, mc, ca sĩ, hàng ngũ nhảy, đội ngũ múa, ban nhạc, nghệ sỹ nức danh,