Published News

Con nhà nghèo vẫn có thể… du học

http://travislfne102.angelfire.com/index.blog/1664009/con-nh195160-b195172nh-d195162n-v225186171n-c195179-th225187131226128166-du-h225187141c/

Trước đây, du học Mỹ được xem là thị trường đầy tiềm năng tuy nhiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức (năm 2017) thì biện pháp đối với người nhập cư và du học sinh của Mỹ có phần siết chặt hơn. Tuy nhiên